1. BcA. Natália Vargová
     Návrh polohovateľného kresla
     Design of adjustable armchair

     Jazyk práce
     slovenský
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Jaroš – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Mojim cieľom bolo navrhnúť kreslo, ktoré by malo byť v prvom rade funkčné a rešpektuje všetky ergonomické zákonitosti. Ďalším aspektom, ktorý som brala do úvahy je ekologickosť výsledného produktu. 

      Zamerala som sa preto na jednoduchosť a sofistikovanosť konštrukčného riešenia s použitím minimálneho množstva materiálov a technológií.

      Kreslo nie je unikátnym výtvarným sloitérom, ale je vhodné na malosériovú výrobu.

      Výstupom je model v mierke 1:2, s použitím reálnych materiálov a technológií.

     2. Synopsis

      The main purpose of my work was to design a chair, which should be functional and should respect all ergonomic regularities. Another considered aspect was environmental friendliness of the resulting product. 

      Therefore I focused on simplicity and sophistication of design with minimal usage of tech. and material/technology and material usage.

      Chair is not unique art solitaire, but is suitable for short-run production.

      Outcome of my work is model in scale 1:2, with usage of real materials and technologies.

      
     1. Oponent

      Ing. Anton Stolár Art.D.

     2. Soubory ke stažení

      1. Natália Vargová - portfólio PDF 17 MB
      2. Natália Vargová - popis fungovania PDF 2 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      1. (skoro)hotové - detail
      2. (skoro)hotové
      3. plazmatické rezanie
      4. hotové výpalky
      5. obrusovanie
      6. skladanie s drevotrieskou
      7. pred brúsením
      8. brúsenie
      9. hotová forma
      10. lisovanie
      11. lisovanie
      12. lisovanie
      13. domáce lisovanie
      14. pokusy
      15. nohy – pred a po

      (skoro)hotové - detail

      

    
    


Please wait …