1. BcA. Monika Pacíková
     Elektrická strunová sekačka Elko
     Electrical String Trimmer Elko

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Jaroš – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

         Elko je lehká, cenově dostupná a snadno udržovatelná strunová sekačka. Je určena spíše k posekání menšího travnatého porostu na zahrádce, osekávání okolo stromků či cestiček - předpokládaná doba sekání je tedy do cca 10 minut. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je využít v konstrukci dřevo = přírodní materiál. Návrh respektuje všechny výrobní technologie potřebné k jeho výrobě (vstřikování plastů, CNC frézování, montáž). Tvarování krytů motoru je inspirováno tvarem kosy, jsou navrženy tak aby zvenčí odpovídaly ergonomii a uvnitř poskytly dostatečný prostor pro elektromotor. U navrhování krytů motoru bylo důležité, aby výlisky byly symetrické pro zjednodušení jejich výroby - pro oba kryty stačí jedna forma, protože jsou totožné. Hlavním bezpečnostním prvkem je ochranný kryt, který je velice důležitý pro ochranu uživatele proti odlétající trávě od otáčející se sekací hlavice. Nastavitelná je i úroveň pomocného madla - uvolněno je otočením kroužků v místě vetknutí. Rukojeť je navržena ve stejném designu jako kryty motoru a současně tvarována tak, aby pohodlně padla uživateli do ruky spolu se spínačem.

     2. Synopsis

         Elko is a lightweight, affordable and easy to maintain string trimmer. It‘s intended to cutting smaller parts of grass in the garden, corners around trees or paths - the estimated time of cutting is therefore in about 10 minutes. The main idea behind this proposal is using wood in the construction = like a natural material. The proposal respects all the manufacturing technology necessary for its production ( injection molding, CNC milling, assembly). The covers are inspired by the shape of a scythe, they are designed to good outside ergonomics and to provide sufficient space for the electric motor. Design of the covers was important, to provides easier production, so I designed them like one. Hence for both covers just one form, because they are same. Main safety feature is a protective cover, that is very important to protect the user against grass departing from the rotating cutting head. Adjustable is level of the auxiliary handle - is released by turning the rings in root. The handle is designed in the same design as the covers of motor and at the same time it’s shaped to fit comfortably in the user 's hand along with the switch.

      
     1. Oponent

      Ing. Jiří Král

     2. Soubory ke stažení

      1. DP_PacíkováMonika_oponentníposudek PDF 27 KB
      2. DP_PacíkováMonika_portfolio PDF 17 MB
      3. DP_PacíkováMonika_posudekvedoucího PDF 87 KB
      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      1. Elko - Vizualizace
      2. Elko - Vizualizace
      3. Elko - Vizualizace (konstrukce hlavice)
      4. Elko - Vizualizace (konstrukce madla)
      5. Elko - popis a rozměry
      6. Elko - Vizualizace (detail sekací hlavice)
      7. Elko - fotografie modelu 1:1 (detail sekací hlavice)
      8. Elko - fotografie modelu 1:1
      9. Elko - fotografie modelu 1:1
      10. Elko - fotografie modelu 1:1
      11. Elko - fotografie modelu 1:1 (detail držení madel)

      Elko - Vizualizace

      

    
    


Please wait …