1. BcA. Martin Gallo
     Pracovný železničný stroj
     Maintenance Railway Machine

     Jazyk práce
     slovenský
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Jaroš – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce bylo navrhnout železniční stroj pro moskevské metro, který je specializovaný na mytí izolovaných závěsů napájecí kolejnice. V návrhu bylo třeba zohlednit ergonomické kritéria, výhledy z kabiny řidiče, technické a výrobní požadavky a jelikož je návrh stroje ve výběrovém řízení bylo potřebné udělat design stroje atraktivním.

     2. Synopsis

      The purpose of the thesis was to design a railway machine for the Moscow metro, which is specialized in washing isolated hinge of conductor rail. Final design has to fulfill the ergonomic criteria, the view from the driver's cab, technical and production requirements and as the machine design is in the tender it was necessary to make the design attractive.

      
     1. Oponent

      Ing. Josef Němec

     2. Soubory ke stažení

      1. Martin Gallo - portfolio PDF 5 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. exterier
      2. exterier
      3. exterier
      4. exterier
      5. exterier
      6. interier
      7. interier
      8. interier
      9. detail pracovných sekcií
      10. detail pracovných sekcií

      exterier

      

    
    


Please wait …