1. MgA. Ondřej Goetz
     Velkoměstský polyfunkční dům na rohu ulic Thámova a Sokolovská, Praha
     City Multifunctional House at the Corner of the Thámova and the Sokolovská Street, Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Návrh velkoměstského domu na křížení dvou zřejmě nejvýznamnějších ulic pražské historické čtvrti Karlín.  Objekt v sobě kombinuje obchodní a kulturní funkce s funkcí administrativní, volně v duchu některých proslulých budov vybudovaných v předválečném a meziválečném období na pražských hlavních třídách a s ohledem na probíhající vývoj tohoto území v součást celoměstského komerčního a kulturního centra.

     2. Synopsis

      Design of a multifunctional house at the crossing of two probably most important streets of the historical Prague quarter of Karlin.  The building is combining the commercial and the cultural functions with the administrative function in spirit of some notorious buildings constructed in the era before and between the 1st and the 2nd World War along the main Prague avenues and in accordance to the actual development of this area in a part of the city commercial and cultural centre.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Michal Gavlas

     2. Soubory ke stažení

      1. Ondřej Goetz - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …