1. Bc. Marie Křížová
     Revitalizace areálu zámku Koleč
     Revitalization of the Castle Ground Koleč

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je revitalizace areálu barokního zámku v Kolči z počátku 18.století. V rámci řešení je navržena revitalizace stávajících budov - zámku a sýpky, a nový víceúčelový objekt na místě vyhořelé sýpky.Součástí práce je rovněž stavebně-historická část, která řeší stavební vývoj dispozice, konstrukce a vzhledu místností někdejšího sálu - dnes místnosti č.I.03 a č.I.04, a inventarizaci prvků oken a dveří.

     2. Synopsis

      The subject of the thesis is the revitalization of the Baroque castle in Koleč from the early 18th century. The revitalization of existing buildings is designed in terms of my concept - castle and granaries, a new multipurpose building on the site of burnt granary.

      The work also consist of the construction history research, solving architectural development, construction and the look of the rooms of the former hall - today č.I.03 room and č.I.04, and inventory table of windows and doors.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Kuča

     2. Soubory ke stažení

      1. Marie Křížová - portfolio PDF 11 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. SHP vývoj vzhledu místnosti- po 1715
      2. SHP vývoj vzhledu místnosti - po 1815
      3. SHP vývoj vzhledu místnosti - po 1890
      4. SHP vývoj vzhledu místnosti - okolo 1920
      5. SHP vývoj vzhledu místnosti - po 1932
      6. Areál zámku
      7. Pohled z nádvoří
      8. Pohled z čestného dvora
      9. Pohled ze zahrady
      10. Interiér konferenčního sálu

      SHP vývoj vzhledu místnosti- po 1715

      

    
    


Please wait …