1. Bc. Filip Zuman
     Městská tržnice, Karlovo náměstí
     Market Hall, Charles square

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Praha v současnosti nemá potravinovou tržnici. Kultura nakupování na trzích vlivem kolektivizace zemědělství a následné vlny globalizace vymizela. Je na čase, aby si Praha uvědomila důležitost tržnice jako kulturní instituce a podnikla potřebné kroky k jejímu vzniku. Součástí diplomové práce je nejen samotný návrh tržnice, ale i výběr vhodné lokality.

     2. Synopsis

      Nowadays, there is not any market hall in Prague. Culture of food markets has disappeared due to collectivization of agriculcure and subsequent wave of globalisation. It is high time to realize the importance of a market hall as a cultural institution. Choice of appropriate place was also a part of this diploma project.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Vladimír Vašut

     2. Soubory ke stažení

      1. Filip Zuman - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/18

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …