1. Bc. Adam Havel
     Dětský domov se školou, Praha Podolí
     Child Care Facility with School, Praha Podolí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce řeší  téma, jak navrhnout areál dětského domova se školou.  Na základě rozboru dnešní situace si architekt stanovuje hlavní cíl, aby dítě ve výchovném zařízení získalo návyky, znalosti a dovednosti, které mu i po několikaletém nuceném pobytu následně umožní snadnější integraci do života. Předpoklady nutné ke splnění cíle zahrnují zachování rytmu odchodu do školy a návratu domů, umístění dětského domova do dobré čtvrti velkého města, kde jsou kapacity dětských domovů přeplněné. Bydlení i škola by měly být navržené a postavené na míru dětem a vychovatelům, na rozdíl od reality, kdy většina dětských domovů vzniká úpravou starých objektů v odlehlých lokalitách. Areál dětského domova ač uzavřený, může přivítat i návštěvníky z okolí, kteří přicházejí za kulturními a sportovními aktivitami. Architektura bydlení i školy je jednoduchá, zapadající do kontextu vybrané lokality - Podolí.

     2. Synopsis

      This thesis concentrates on the architectural design of an institutional care facility integrated with a school.  Based on his analysis of the current situation, the architect determines the key objective to help children gain, in the institutional care facility, the necessary knowledge, capabilities, and habits which will allow them to better and smother integrate in the society after a period of forced stay in such facility. To meet this objective, it is necessary to adhere to certain principles, such as following an everyday routine of going to school and returning home from school or locating such institutional care facility in a good neighbourhood of a large city, where orphanages overflow with troublesome children and the youth. Both the living quarters and the school are tailored to the needs of the children and their caretakers. It is, however, far from reality. In most cases, orphanages are located in refurbished old buildings far from the city centres. The facility, despite the restricted access regime, welcomes its neighbours and the public at large who come here to attend sports and cultural events. The architectural design of both the living quarters and the school is simple and the facility becomes a natural part of the selected location – Podolí.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Štěpán Valouch

     2. Soubory ke stažení

      1. Adam Havel - portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …