1. Bc. Lenka Zikešová
     Návrh koncepce revitalizace cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
     The Concept of the Revitalization Cistercian Monastery in Vyšší Brod

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Návrh koncepce revitalizace Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Obnovení a zesílení vazeb místa v krajině. Obnova funkčního využití klášterního areálu s důrazem na posílení ducha místa.

     2. Synopsis

      The koncept of the revitalization Cistercian monastery in Vyšší Brod.  Restoring and strengthening ties places in the landscape. Restoring functional use of the monastery complex, with an emphasis on strengthening the spirit of the place.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Gabriela Šatrová

     2. Soubory ke stažení

      1. Lenka Zikešová - portfolio krajina - město - areál kláštera PDF 8 MB
      2. Lenka Zikešová - portfolio klášterní pivovar PDF 16 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      1. Hlavní perspektiva - čítárna knihovny
      2. Situace krajiny
      3. Hospodářská struktura kláštera v krajině
      4. Vztah kláštera / města Vyšší brod / vodstva
      5. Náplň areálu kláštera
      6. Situace pivovaru
      7. Půdorys suterén
      8. Půdorys přízemí
      9. Půdorys první patro
      10. Půdorys druhé patro
      11. Knihovna
      12. Půdorys třetí patro
      13. Řezy
      14. Pohledy
      15. Schemata bourané/nové konstrukce

      Hlavní perspektiva - čítárna knihovny

      

    
    


Please wait …