1. Bc. Jan Troller
     Archeologický park Cosa
     Archaeological Park of Cosa

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cosa je archeologické naleziště v jižním Toskánsku na pobřeží Tyrhénského moře. Město bylo založeno Římany roku 273 př. n. l. a se střídavým úspěchem se udrželo při životě následujících téměř sedmnáct století.

      Cílem návrhu byla transformace lokality v archeologický park, včetně vybudování archeologického muzea, návštěvnického a výzkumného centra a zastřešení a muzealizace dvou odkrytých římských domů.

     2. Synopsis

      Cosa is an archaelogical site located in southern Tuscany on the Tyrrhenian cost. The town was founded by the Romans in 273 BC and – though changing - survived for almost next 17 centuries.

      The main task of the project was to transform the locality into an archaeological park and to design a new archaeological museum, visitors and research centre and sheltering and musealisation of several roman houses.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jiří Hejda

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Troller - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …