1. Bc. Caterina Pošmourná Cappelli
     Rekonstrukce a přestavba Barrandovských teras a okolí
     Rehabilitation and Reconstruction of Areal in Barrandov and Around

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Rothbauer
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomní projekt řeší areál Barrandoských teras včetně urbanistických vztahů. Kromě revitalizace stavajícího objektu je řešena i dostavba nových objektů s využitím přírodních teras. V původním objektu je obnoven provoz restaurace včetně konferenčních sálů. V nových objektech je situován hotel, na terasách je umístěno muzeum moderního umění a menší expozice historie Barrandova. Ve spodní částí areálu vedle železnice se nalézá veřejný park.
     2. Synopsis

      The main aim and objective of this diploma project is the solution and urban planning for the premises of Barrandov Terrace. Also included along with the revitalisation of the current building is the proposition of new-build compounds based around use of natural terrace. The original premises would regain its once established restaurant and conference halls. The new-built premises would offer hotel services, accompanied by modern museum with small exposition about history of the Barrandov - both based on the terrace. The grounds based next to the railway would proffer common park.
      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petra Krobotová

     2. Soubory ke stažení

      1. Caterina Pošmourná Cappelli - portfolio PDF 4 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …