1. Bc. Hana Lennerová
     Předmostí Libeňského mostu
     Bridgehead of the Libeňský bridge

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce zpracovává návrh dotvoření předpolí Libeňského mostu. Hlavním těžištěm návrhu je dodefinování předmostí na pravém břehu Vltavy a vytvoření vstupního bodu do rozrůstající městské čtvrti.

      Práce rozpracovává urbanistickou studii Dolní Libně, která se rozšiřuje ke znovuobnovenému předmostí a břehu řeky. Navrhovaná struktura vychází z pečlivého poznání místa, vychází z charakteru lokality a navazuje na ni svoji formou.

     2. Synopsis

      The thesis deals with the proposal of the bridgehead of the Libeňský bridge in Prague. The focus of the work is to define a bridgehead on the right bank, at the entrace into the city district.

      The urban study project aids to extend the city to the reinstated riverside. The proposed urban structure is based on the character of the locality and corresponds with it.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jan Mudra

     2. Soubory ke stažení

      1. Hana Lennerová - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. schema - předmostí
      2. schema - struktura
      3. schema - veřejný prostor
      4. situace

      

    
    


Please wait …