1. Bc. Jakub Sýkora
     Plzeňské řeky
     Pilsen Rivers

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce analyzuje problémy a potenciály využití nábřeží plzeňských řek jako veřejného prostoru a navrhuje koncepci, jak těchto potenciálů co nejlépe využít. Práce sestává z analýzy současného stavu a plánovaných zásahů, návrhu koncepce, návrhu koordinace záměrů v okolí řek a návrhu 6 konkrétních míst.

     2. Synopsis

      The diploma thesis defines problems and potentials of Pilsen river banks and present strategy how to use these potentials to transform river banks into working public spaces. The thesis consists of the analysis of present state, complex strategy for Pilsen river spaces, and design of 6 particular places along the rivers.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Irena Králová

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio I. část - úvod a analýzy PDF 8 MB
      2. Portfolio II. část - návrh a závěr PDF 16 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. Koncepce řek v Plzni
      2. navrhovaná podoba nábřeží Radbuzy
      3. navrhovaná podoba nábřeží Mže
      4. navrhovaná podoba nábřeží Úslavy
      5. Navrhovaná podoba soutoku Radbuzy a Úslavy
      6. Navrhovaná podoba soutoku Radbuzy a Mže
      7. Navrhovaná podoba soutoku Beronky a Úhlavy

      navrhovaná podoba nábřeží Mže

      

    
    


Please wait …