1. Bc. Lucie Englová
     Školka a dětské centrum, rozvojová oblast univerzitního kampusu RWTH Aachen
     Kindergarten and Children Center, Developing Area of the University Campus RWTH Aachen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout školku a volnočasové centrum především pro děti zaměstnanců a studentů univerzity RWTH Aaachen a okolních firem. Školka reaguje na urbanistický záměr oblasti, přilehlou komunikaci se zástavbou a park. Stěžejní pro návrh bylo podpoření fantazie a rozvoje dětí skrz variabilitu prostor, prolínání interiéru s exteriérem, možnost pozorovat dění kolem sebe a cítit se při tom v bezpečí.

     2. Synopsis

      The aim of the diploma project was to design the kindergarten and leisure center, especially for children of employees and students of the University RWTH Aaachen. The design responds to the urban development plan. It let the park to turn to a building smoothly, providing pleasant public and private space around. The core of the design was to encourage imagination and development of children through the variability of space, blending the interior with the exterior, the opportunity to observe the world around them and feel safe in doing so.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …