1. Bc. Pavel Purnoch
     Kindergarten Aachen
     Kindergarten Aachen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Vzniká nový univerzitní kampus v Cáchách. Město společně s německými fondy pro rozvoj průmyslu, univerzitou RWTH Aachen, investují do výzkumně-vzdělávacího centra. Jde o největší projekt svého druhu v Evropě. Zastavovací plán kam- pusu vznikl z veřejné souteže. V kampusu se budou nacházet budovy pro vzdělávání, kanceláře průmyslových podniků, stu- dentských kolejí, sportovních zařízení, restaurací, obchodů, ale i stavbou (stavbami) pro vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem tedy je vytvořit dětské centrum se školkou v areálu kam- pusu v místě přiléhajícím k parku. 

     2. Synopsis

      New university campus in Aachen comes to existence. RWTH University, city Aachen and German Funds for Industrial Development invest into the educatioanl-research centre. It is the largest university project in Europe. Masterplan of Melaten area became from public competition. The campus consists of buildings for education, offices, student accommodation, sport centres, restaurants, retail and also building for children education. The aim was to design children daycare centre with kindergarten next to the local park.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Pavel Purnoch - portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …