1. Bc. Anna Lemberková
     Školka a dětské centrum v rozvojové oblasti univerzitního kampusu RWTH Aachen
     Kindergarten and Center for Children in Developing Area of the Campus of RWTH Aachen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce je navrhnout školku a volnočasové centrum především pro děti zaměstnanců přilehlé univerzity RWTH Aachen a okolních firem. Školka respektuje urbanistický záměr rozvíjející se oblasti, na vymezeném pozemku reaguje jak na přilehlý park, tak na okolní blokovou zástavbu. Školka je navržena především jako místo chápající nejrůznější dětské potřeby, nabízející velké prostory pro sportovní aktivity, místo pro tvůrčí činnost, zároveň poskytne soukromí při objevování světa.

     2. Synopsis

      The aim of the diploma project is to design a kindergaten and a leisure centre providnig various activitied for the childre of the employees first. The design respects the urban development plan, it let the park to turn to a building smoothly, additionally forms pleasant public space in front of the enatrnce of the kindergarten, which is facing the grid urban plan. The Kindergarten is designed to be able to offer room for the variety of childrens needs. It renders the space for indoor and outdoor sport activities, the room for any creative activities, however any child can find a place where to discover the world in privacy.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková 

     2. Soubory ke stažení

      1. Anna Lemberková - portfolio PDF 5 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …