1. Bc. Adam Bruthans
     Sporthotel Plešivec
     Sporthotel Plešivec

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomního projektu bylo navrhnout objekt sportovně rekreačního horského hotelu na vrcholu Plešivec v Krušných horách. Jedná se o hotel s vyhlídkou na místě původního hotelu, který by svým objemem a kapacitou v budoucnosti nedostačoval. Budova je navržena tak, aby pro většinu svého provozu využívala obnovitelné zdroje energie a byla co nejvíce šetrná ke svému okolí. Převažující klientelou hotelu by měli být lidé orientovaní na zimní sporty (sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování), ale i letní sporty (turistika, cykloturistika). Konceptem projektu je doplnit chybějící ubytovací kapacity v okolí Plešivce v souvislosti s budováním nového lyžařského areálu Plešivec. Hotel by měl zabezpečit veškeré potřeby klientů podle současných trendů. Objekt je vybaven i příslušnými službami, jako jsou restaurace, konferenční prostory, wellness, fitness a technickým a provozním zázemím.

     2. Synopsis

      The aim of this diploma project is to design object of sport-recreation mountain hotel on the top of the Plešivec mountain in Krušné hory mountains. It is a combination of mountain hotel and view on place of original hotel, which volume and capacity will be in future inadequate. The building is designedso thatmostof its operationsuserenewableenergy sources, andwasthe mostfriendlyto the environment. This resort is aimed to clients, who practice winter and summer outdoor sports. Draft of this project is to fill in missing acomodation capacity related with engaged in building new ski resort Plešivec. Hotel will offer all the present trends in acomodation. There is also restaurant, conference spaces, wellness, fitness and technical background.

      
     1. Oponent

      Ing.arch. Magdalena Pappová

     2. Soubory ke stažení

      1. Adam Bruthans - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/16

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …