1. Bc. Veronika Polová
          Vesnice – Malé a Vysoké Březno
          Village – Malé a Vysoké Březno

          Jazyk práce
          český
          Typ projektu
          Diplomová práce
          Semestr
          Zimní
          Akademický rok
          2013/14
          Studijní program
          N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
          Ústav
          15129 Ústav navrhování III
          Předmět
          DP Diplomní Projekt
          1. Anotace

            Projekt se zabývá urbanismem obcí Malé a Vysoké Březno. Hlavním tématem návrhu je nová zástavba rodinných domů propojující obě obce a dále rekonstrukce statku sousedícího s návsí, kde vzniká nová mateřská škola a byty pro seniory. Kromě nové struktury s hospodou a koloniálem projekt navrhuje i další občanskou vybavenost a zabývá se veřejnými prostory, vše ke zkvalitnění života v obci.

          2. Synopsis

            The project deals with urban planning of paired municipality of Malé and Vysoké Březno. Its main theme is the new built-up area of detached houses connecting the two village centres along with the reconstruction of former farmstead neighbouring the village green where a new nursery school as well as retirement apartments are established. Besides the new housing structure with a pub and a general store the project designs further public facilities and deals with public spaces, too, all to improve the quality of life of the local residents.

           
          1. Oponent

            Ing. arch. Miroslav Tůma

           
            1. 01/43

            Obrazová dokumentace

            1. situace
            2. možný_způsob_zástavby
            3. byty_pro_seniory
            4. hospoda
            5. koloniál
            6. řemeslné_pronájmy
            7. mateřská_škola
            8. zásahy_z_nadhledu
            9. statek_detail
            10. struktura_detail
            11. schéma_okolní_obce
            12. schéma_konceptu
            13. schéma_spojování_vesnic
            14. schéma_statek
            15. schéma_vybavenost_návrh
            16. schéma_změn_v_centru
            17. návrh_z_nadhledu
            18. pohled_do_nové_ulice_s_hospodou
            19. pohled_do_nové_ulice_s_koloniálem
            20. náves_v_Malém_Březně
            21. náves_ve_Vysokém_Březně
            22. pohled_do_ulice_u_kostela
            23. u_potoka
            24. schéma_hospoda
            25. hospoda
            26. hospoda
            27. hospoda
            28. hospoda
            29. hospoda
            30. schéma_koloniálu
            31. koloniál
            32. koloniál
            33. mateřská_škola_barevná_okna
            34. mateřská_škola
            35. mateřská_škola
            36. schéma_bytů_pro_seniory
            37. byty_pro_seniory
            38. byty_pro_seniory
            39. schéma_řemeslných_pronájmů
            40. řemeslné_pronájmy
            41. řemeslné_pronájmy
            42. cyklotrasy
            43. širší_vztahy

            situace

           

       
       


Please wait …