1. Bc. Veronika Polová
     Vesnice – Malé a Vysoké Březno
     Village – Malé a Vysoké Březno

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt se zabývá urbanismem obcí Malé a Vysoké Březno. Hlavním tématem návrhu je nová zástavba rodinných domů propojující obě obce a dále rekonstrukce statku sousedícího s návsí, kde vzniká nová mateřská škola a byty pro seniory. Kromě nové struktury s hospodou a koloniálem projekt navrhuje i další občanskou vybavenost a zabývá se veřejnými prostory, vše ke zkvalitnění života v obci.

     2. Synopsis

      The project deals with urban planning of paired municipality of Malé and Vysoké Březno. Its main theme is the new built-up area of detached houses connecting the two village centres along with the reconstruction of former farmstead neighbouring the village green where a new nursery school as well as retirement apartments are established. Besides the new housing structure with a pub and a general store the project designs further public facilities and deals with public spaces, too, all to improve the quality of life of the local residents.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Miroslav Tůma

      
      1. 01/43

      Obrazová dokumentace

      1. situace
      2. možný_způsob_zástavby
      3. byty_pro_seniory
      4. hospoda
      5. koloniál
      6. řemeslné_pronájmy
      7. mateřská_škola
      8. zásahy_z_nadhledu
      9. statek_detail
      10. struktura_detail
      11. schéma_okolní_obce
      12. schéma_konceptu
      13. schéma_spojování_vesnic
      14. schéma_statek
      15. schéma_vybavenost_návrh
      16. schéma_změn_v_centru
      17. návrh_z_nadhledu
      18. pohled_do_nové_ulice_s_hospodou
      19. pohled_do_nové_ulice_s_koloniálem
      20. náves_v_Malém_Březně
      21. náves_ve_Vysokém_Březně
      22. pohled_do_ulice_u_kostela
      23. u_potoka
      24. schéma_hospoda
      25. hospoda
      26. hospoda
      27. hospoda
      28. hospoda
      29. hospoda
      30. schéma_koloniálu
      31. koloniál
      32. koloniál
      33. mateřská_škola_barevná_okna
      34. mateřská_škola
      35. mateřská_škola
      36. schéma_bytů_pro_seniory
      37. byty_pro_seniory
      38. byty_pro_seniory
      39. schéma_řemeslných_pronájmů
      40. řemeslné_pronájmy
      41. řemeslné_pronájmy
      42. cyklotrasy
      43. širší_vztahy

      situace

      

    
    


Please wait …