1. Bc. Liliya Romanyuk
     Centrum a bydlení pro seniory u sv. Františka, Praha 4
     Centre and housing for eldery by the church of St. Francis, Prague 4

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je návrh bydlení a centra pro seniory při kostele sv. Františka z Assisi na Praze 4. Cílem bylo vytvořit nový domov, který podpoří vazby a vztahy seniorů k přirozenému společenství i okolí.

       

     2. Synopsis

      The subject of the diploma thesis is to design a housing and  centre for seniors by the church of Francis of Assisi in Prague 4. The aim was to create a new home that will promote connections and relationships of the elderly to the natural communities and the surroundings.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. Liliya Romanyuk - portfolio PDF 15 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. situace
      2. nadhledová perspektiva
      3. knihovna
      4. chodba
      5. hlavní perspektiva

      situace

      

    
    


Please wait …