1. Bc. Marian Viktor
     Novostavba polyfunkčního objektu na historickém náměstí ve Znojmě
     New Polyfunctional Building on Historical Town Square of Znojmo

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu je architektonická a funkční rehabilitace exponované partie severní části Masarykova náměstí ve Znojmě, přispívající k rehabilitaci urbanistické struktury významné Městské památkové rezervace. Navrženým objektům dominují funkce hotelu (s vlastním parkovacím stáním), galerie, víceúčelové městské haly/tržnice a v parteru převážně komerční využití. Součástí bloku jsou i bezbariérové veřejné záchody.

     2. Synopsis

      The target of project is an architectural and functional rehabilitation of exposed section at north side of Masaryk square in Znojmo, contributing to the urbanistic structure rehabilitation of significant urban conservation area. Functions of hotel (with own parking), gallery and multi-purpose auditorium are dominating to the proposed objects with commercial area in the ground floor. Wheelchair accessible public toilets are part of the block as well.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Kuča

      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …