1. Bc. Alena Poslušná
     Konverze areálu Winternitzových mlýnů v Pardubicích
     Conversion of the Winternitz's mills compound in Pardubice city

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt se zabývá konverzí do nedávná fungujícího  areálu automatických Winternitzových mlýnů na Bílém předměstí v Pardubicích. Návrh řeší využití historicky cenných budov citlivou přestavbou objektů, která vystihuje charakter místa, a urbanistické řešení území vzniklého po zboření nevhodných objektů. Práce zahrnuje i úpravu dvora a přilehlých ploch okolí areálu, které navazuje na strukturu stávajícího města. Cílem návrhu je zapojení areálu do života města, podtrhnout historickou hodnotou památky a zachování industriálního ducha areálu.

     2. Synopsis

      The project deals with the conversion of the Automatic Winternitz‘s mills  complex, located on White suburb in Pardubice city. The aim of the project is to make use of old historical buildings and create new solutions for buildings and yard rebuilding. The proposal is complex involvement in city life, underline the historic value of the monument and preserve the spirit of the industrial complex.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Věra Kučová

      
      1. 01/20

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled na areál Winternitzových mlýnů z Bělobranského náměstí
      2. Širší situace okolí areálu
      3. Funkční schéma využití areálu
      4. Pohled na první nádvoří
      5. Pohled na druhé nádvoří od mlýna
      6. Pohled na druhé nádvoří od moučného sila
      7. 1.NP
      8. Infocentrum a pokladna muzea ve mlýně
      9. Expozice průmyslu muzea ve mlýně
      10. Lezecká stěna v moučném silu
      11. Vstupy do sil s lezeckými stěnami
      12. Lezecké stěny v 5.NP moučných sil
      13. Podélný řez mlýnem
      14. Expozice muzea v obilném silu
      15. Schodiště muzea v obilném silu
      16. Expozice v 6.NP muzea v obilném silu
      17. Podélný řez obilným silem
      18. Západní pohled na areál
      19. Severní pohled na areál
      20. Západní pohled na restauraci a administrativní budovu

      Pohled na areál Winternitzových mlýnů z Bělobranského náměstí

      

    
    


Please wait …