1. Bc. Jakub Čermák
     PRIJUT 11 - horská chata na Elbrusu
     PRIJUT 11 - mountain hut on Elbrus

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomového projektu je navázat na téměř stoletou tradici ubytování ve výšce 4000m návrhem nové horské chaty v místě původní vyhořelé, se zapojením dochovaného objektu „Dieselhut“ z roku 1939. Projekt definuje prostorové řešení s ohledem na specifické přírodní prostředí, reaguje na problémy vyplývající z extrémní polohy, zohledňuje jak náročné klimatické podmínky, potřebu využívání obnovitelných zdrojů energie, tak specifický způsob výstavby a zásobování. 

     2. Synopsis

      The aim of the diploma project is to build on the nearly century-old tradition of accommodation by designing a new hut, involving the preserved object "Dieselhut" from 1939. All in the altitude of 4000m.The project defines a spatial articulation with respect to specific natural environment, it responds to the challenges arising from the extreme location and reflects difficult climatic conditions, the need for renewable energy sources and specific method of construction and supply.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Aleš Lang

     2. Soubory ke stažení

      1. Jakub Čermák - portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/23

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …