1. Bc. Vladimíra Snášelová
     Obnova zámku Červená Řečice
     Rehabilitation of the castle Červená Řečice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je obnova zámku v Červené Řečici, jehož stavební vývoj sahá až do 13. století. V rámci řešení je navržena revitalizace stávajících zámeckých budov a také nový víceúčelový objekt na místě zničené sýpky.

      Součástí práce je rovněž stavebně-historická část, která řeší vývoj dispozice patra barokního křídla s důrazem na způsob vytápění a podrobnou inventarizaci prvků oken a dveří.

     2. Synopsis

      The thesis aims at rehabilitation of the castle Červená Řečice, whose history streches back to the 13. century. In terms of the solution the revitalization of existing castle buildings and the new multi-purpose object on the place of destroyed granary, are designed.

      The historical building part is also the component of the thesis. It deals the developement of baroque palace disposition with emphasis on the forms of heating and the detailed inventorying of door and window elements.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Věra Kučová

      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …