1. Bc. Mária Kvašovská
     Obnova areálu hradu Hazlov
     Restoration of the Hazlov Castle

     Jazyk práce
     slovenský
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Predmetom diplomovej práce je návrh revitalizácie hradu Hazlov, ktorý sa dochoval poškodený, nevhodne využívaný a čiastočne v torzálnom stave. Návrh rieši celkovú rehabilitáciu hradu s vhodným spoločenským využitím, obnovu hodnotných súčastí areálu a dostavbu zrútených častí, pričom je kladený dôraz na harmonické zapojenie novotvarov.

     2. Synopsis

      Subject of this diploma thesis is to design revitalization of the Hazlov castle, which has survived damaged, improperly used and partly in torso state. The proposal addesses the overall rehabilitation of the castle with the appropriate social use, recovery of valuable components of the complex and completion of collapsed sections, with the emphasis on harmonious involvement of neoplasms.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Kuča

      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …