1. Bc. Veronika Votrubová
     Školka a dětské centrum v rozvojové oblasti univerzitního campusu Aachen, SRN
     Nursery and children's center in a developing area of ​​the university campus Aachen, Germany

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Obsahem diplomové práce je návrh mateřské školky a dětského centra v univerzitním kampusu RWTH v německých Cáchách. Budova se nachází v parku nově se rozvíjející oblasti kampusu, ze západu je lemována obloukovým bulvárem.

      Klíčovou myšlenkou návrhu je kontinuální společný prostor, do kterého jsou vloženy jednotlivé hmoty, skýtající větší soukromí.

     2. Synopsis

      The content of the thesis is to design kindergarten and children's center in the university campus RWTH in Aachen, Germany. The building is located in a park of new developing area of the campus, the west side is bounded by the boulevard.

      The key idea of the design is a continuous common space in which individual mass are placed, offering greater privacy.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Veronika Votrubová - portfolio PDF 13 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …