1. Bc. Marek Řezáč
     Yacht klub v Podolí
     Yacht club in Podolí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Podolský přístav je unikátním místem nejen pro kotvení lodí na Vltavě. Cílem diplomního projektu je návrh nové budovy yacht klubu, jeho zázemí s navazujícími funkcemi včetně restaurace a odpovídající revitalizací přístavu, která reaguje na v současnosti  neuspořádanou a nepřehlednou situaci a z provozní stránky nedostačující stav historické budovy yacht klubu.

     2. Synopsis

      Port in Podolí is a unique place not only for mooring boats on the Vltava river. The aim of the diploma project is to design a new yacht club building, its facilities with related functions including restaurants and appropriate revitalization of the port, which responds to the currently disorganized and chaotic situation and operational aspects of insufficient state historic yacht club building.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Aleš Mikule Ph.D.

     2. Soubory ke stažení

      1. Marek Řezáč - portfolio PDF 6 MB
      
      1. 01/20

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …