1. Bc. Petr Štolba
     Revitalizace lokálního centra Strašnická
     Revitalisation of local center Strašnická

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Landscape & Architecture
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout řešení veřejného prostoru v okolí stanice metra Strašnická, jako nové polyfunkční centrum Strašnic.

      Dále nalezení využití pro Strašnickou školu a její zapojení do okolního městského prostoru, jako základu pro vznik občanské vybavenosti mateřské školky, základní umělecké školy a mediatéky.

      Součástí návrhu je i vize proměny ulice V Olšinách a v rámci řešení bylo navrhnuto několik objektů bytových domů s odlišnou typologií a administrativní budova. 

     2. Synopsis

      The aim of the project was to design solution for the public space near metro station Strašnická, as new multifunctional center of Strašnice.

      Next, find a use for old school of Strašnice and its integration into the surrounding urban space as a basic for the development of civic amenities kindergarten, elementary school of arts and medial library.

      The proposal deals with street V Olšinách and within the solution it has been designed several buildings residential houses with different typologies and office building.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.

      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …