1. Bc. Michal Hloupý
     Rehabilitace jižní části náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech
     Rehabilitation of the Southern Part of the T. G. Masaryk Square in the Town of Sedlčany

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem této diplomové práce je rehabilitace jižní části náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. Území se nachází v sevření historického náměstí a kostela sv. Martina. Cílem bylo citlivě nahradit objekty obchodního a panelových domů, které zde byly v minulosti postaveny. Dále také propojení a oživení centrálních veřejných prostorů města.

     2. Synopsis

      My diploma thesis introduces the rehabilitation of the southern part of T. G. Masaryk´s square in Sedlčany. It is situated between the historical square and the Church of St Martin. The project aims to sensitively replace the objects of shopping mall and blocks of flats which were built in the past and also to connect and to revive the central parts of a public space.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. Michal Hloupý - portfolio PDF 10 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled z parku od kostela
      2. Parter při náměstí
      3. Celkový pohled

      Pohled z parku od kostela

      

    
    


Please wait …