1. Bc. Andrea Korejsová
     Polyfunkční budova Vinohrady
     Polyfunctional Building Vinohrady

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     /Cz/Ateliery/AtelierFortl
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt řeší zastavení proluky v Moskevské ulici v Praze 10. Jedná se o svažitý nezastavěný pozemek uprostřed historické zástavby. Je řešeno umístění vhodné funkce, doplnění kompozice okolních budov a vytvoření kvalitních veřejných prostor. Součástí je řešení dopravy v klidu.

     2. Synopsis

      The aim of the diploma thesis is design the building in gap site in the Moskevská street in Prague 10. It is a sloping undeveloped land surrounded by historic buildings. It is designed location of suitable function, adding the composition of the surrounding buildings and the creation of quality public spaces. Part of the solution is stationary traffic.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Eduard Cífka

     2. Soubory ke stažení

      1. Andrea Korejsová - portfolio PDF 5 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …