1. Bc. Kristýna Sedláčková
     Léčebna dlouhodobě nemocných, Libčice nad Vltavou
     Hospice, Libčice nad Vltavou

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     /Cz/Ateliery/AtelierFortl
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce je návrh léčebny dlouhodobě nemocných v Libčicích nad Vltavou v okrese Praha-západ. Součástí léčebny je také menší poliklinika a výdejna léků pro veřejnost. Účelem projektu je návrh místa k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje pobyt v nemocnici, avšak potřebují intenzivní péči. Hlavní zásadou je návrh přívětivého a klidného místa, kde je důraz kladen především na pohodu pacienta.

     2. Synopsis

      The main point of the master thesis is to design hospice in Libcice nad Vltavou, Prague – west. One part of the hospice i also small clinic and pharmacy.  The main purpose of this project is to design the place for taking care and making after-treatment of patient, whose health doesn’t need to stay in hospital but need intensive care. The main base is to design friendly and calm place, where is the main emphasis put in comfort of the patient.  

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jan Líman

     2. Soubory ke stažení

      1. Kristýna Sedláčková - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace
      2. vizualizace
      3. atrium
      4. atrium
      5. čekárna
      6. situace

      vizualizace

      

    
    


Please wait …