1. Bc. Jakub Vácha
     Hasičská stanice / Praha
     Fire Station / Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Rothbauer
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem mé diplomové práce je návrh nové hasičské stanice v Praze jako reakce na stávající stav stanice HS3 v Holešovicích, která  přesluhuje téměř 70 let. Cílem bylo navrhnout prostory odpovídající a vyhovující tomuto povolání a provozu s důrazem na dispoziční vazby (časový limit výjezdu) a inspirativní prostředí pro další přípravu a regeneraci hasičů – hrdinů.

     2. Synopsis

      Subject matter of my Thesis is a proposal of a new fire station in Prague as a reaction to the current condition of the Fire Station HS3 in Holesovice, which has been in service for more than 70 years, way beyond its working life. The goal was to propose premises complying with and suitable for this profession and operation with emphasis on dispositional relations (time limit of dispatch) and inspirational environment for further preparation and regeneration of firemen – heroes.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Lukáš Soukup

     2. Soubory ke stažení

      1. Jakub Vácha - oponentní posudek PDF 437 KB
      2. Jakub Vácha - portfolio PDF 20 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      1. dobová fotografie
      2. koncept
      3. hmota
      4. schema funkcí
      5. situace
      6. půdorys 1np
      7. pohled západní
      8. pohled jižní
      9. řez bb
      10. model

      

    
    


Please wait …