1. Bc. Simona Prylová
     Rekonstrukce a dostavba Barrandovských teras
     Restoration and Completion of Barrandov Terraces

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Rothbauer
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomního projektu je obnovení areálu Barrandovských teras jako funkčního celku dostavbou nových a rekonstrukcí stávajících objektů, propojením úrovní areálu a navázáním na původní funkce. Projekt se zabývá rekonstrukcí restaurace s vyhlídkovou věží, dostavbou hotelu a wellness centra.

     2. Synopsis

      The aim of the diploma project is to restore the Barrandov terraces as a functional complex using completion of new objects and reconstruction of existing structures, connecting the ground levels and establish to the original function. The project deals with the restoration of the restaurant with an observation tower, the completion of the hotel and wellness center.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Lukáš Soukup

     2. Soubory ke stažení

      1. Simona Prylová - portfolio PDF 15 MB
      2. Simona Prylová - oponentní posudek PDF 616 KB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. exteriérový bazén wellness
      2. vstupní hala interiér
      3. vstupní hala interiér
      4. vstupní hala interiér
      5. hotel a wellness
      6. hotelový pokoj interiér
      7. hotelový pokoj interiér
      8. panorama terasy
      9. hotelový vstup

      exteriérový bazén wellness

      

    
    


Please wait …