1. Bc. Adam Látal
     Budova České filharmonie v Praze
     Czech Philharmonic Building in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Skromným smyslem práce je přispět do diskuze týkající se problematiky nového koncertního sálu pro Prahu, jakožto stánku světově uznávané české symfonické hudby. Návrh prověřuje možnosti umístění rozsáhlého stavebního programu na předpolí Štefánikova mostu. Nový koncertní sál předpokládá využití přirozené akustiky a je založen na prověřeném akustickém schématu „shoebox“

     2. Synopsis

      A modest purpose of this work is to contribute to the discussion on the issue of a new concert hall for Prague as a space for world-renowned Czech symphonic music. The proposal examines options of placement of a larger construction complex at forefield of Štefánik Bridge. The new concert hall presumes the use of natural acoustics and it is based on the proven acoustic scheme of the "shoebox".

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Michal Gavlas

     2. Soubory ke stažení

      1. Adam Látal - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …