1. Bc. Hana Havlová
     Doplnění městské struktury. Praha - Michle.
     The Addition of Urban Structure. Prague - Michle.

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Dvůr Botič. Doplnění městské struktury v území K Podjezdu | Botič | Jivenská. Praha - Michle.

      Předmětem diplomové práce je prověřit a navrhnout, jak zpustlé území vrátit do struktury města. Město záměrně nezadává přesné parametry. Jejich nalezení je úkolem zpracovatele. Neplánuje plýtvat prostorem, v zásadě žádá husté zastavění. V současné ekonomické situaci předpokládá i neplánovanou přestávku v realizaci celého záměru. Součástí zadání je tedy rozdělení na případné etapy, určení postupu a odhadu ceny jednotlivých etap vč. ekonomické návratnosti. Samozřejmostí je vyřešení vztahu k potoku Botič.

      Kvalitní bydlení v kombinaci s pracovními a odpočinkovými prostory v rámci městského bloku na místo zpustlého pozemku v Michli. Navržená struktura na okraji centra Prahy v sobě propojuje industriálnost a městskost svého okolí a zároveň navrací území do urbanismu Nuslí. Dvůr Botič = bydlení + práce + komunita + blízkost centra + školka + zahrada + park.

     2. Synopsis

      The Botic Courtyard. The Addition of Urban Structure in The Area K Podjezdu | Botic | Jivenska. Prague-Michle.

      The subject of this Master's thesis is to examine and propose how to redevelop an abandoned area and convert it back to the city usage. The city deliberately neglects exact parameters allowing the architect to find the suitable program. In essence, they do not plan to waste space thus requiring a denser build up. With the current economic situation, the project will require an unscheduled break. Therefore, part of the assignment is implementation of architectural design into feasible stages and the determination of construction process. Each stage has an estimation of the price which includes economic returns. In the proposed design, addressing the relationship between the redeveloped site and the stream of Botic is crucial.

      Quality housing in combination with work and rest spaces within an urban block instead of an abandoned ground in Michle. The proposed structure on the edge of the city center connects in itself industrial as well as urban feel of its surroundings and returns the area to the urban fabric of Nusle. The Botic Courtyard = housing + work + community + proximity to city center + garden + park.

      
     1. Oponent

      M. A. Martin Kloda

      
      1. 01/47

      Obrazová dokumentace

      1. stoupající ulice K Podjezdu
      2. princip
      3. inspirace
      4. stávající stav
      5. širší vztahy
      6. místo
      7. nová uliční síť
      8. návrh | dvůr botič
      9. návrh | dvůr botič
      10. schwarzplan | stávající stav
      11. schwarzplan | návrh
      12. vstup do území
      13. společný vnitroblok
      14. ulice maroldova
      15. plácek
      16. vizuální kontakt s městem
      17. schody do parku
      18. otevření území za viaduktem
      19. zahrady u botiče
      20. dokončení bloku

      stoupající ulice K Podjezdu

      

    
    


Please wait …