1. Bc. Eliška Ouředníčková
     Vesnice Malé a Vysoké Březno
     Village Malé and Vysoké Březno

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem projektu je vesnice, konkrétně možný rozvoj dvou blízkých sídel poblíž Mostu - Malého a Vysokého Března. Návrh se snaží nalézt nejlepší možné řešení v propojení obou částí vsi se zapojením stávajících cest, definováním stávajících i nově vzniklých center vesnice v co nejpřirozenější formě. Dále se návrh zabývá možným řešením regulace nově navržené zástavby podél cest a návrhem nově vzniklé občanské vybavenosti rozrůstající se vesnice.

     2. Synopsis

      The topic of this project is a village,  specifically possible development of two settlements near by Most and it is Malé and Vysoké Březno.

      The proposal seeks to find the best possible solution in the most natural form in connection of two parts of the village with the involvement of existing roads and defining existing and newly established centers of the village. Next part of project is dealing with  possible solution to regulate newly designed buildings, that are along the roads and design of new public facilities in growing village.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

     2. Soubory ke stažení

      1. Eliška Ouředníčková - portfolio PDF 7 MB
      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      1. propojení Malého a Vysokého Března
      2. zákres a srovnání
      3. návrh řešení
      4. řezy územím
      5. pohled na náves v Malém Březně
      6. pohled na školku
      7. pohled na domov seniorů
      8. pohled do obytné ulice
      9. pohled na hřiště
      10. pohled na náves ve Vysokém Březně
      11. koncept řešení

      propojení Malého a Vysokého Března

      

    
    


Please wait …