1. Bc. Jitka Brablecová
     Vesnice Malé a Vysoké Březno
     Village Malé and Vysoké Březno

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem projektu je možný rozvoj vesnice, charakter zástavby a vymezení sídla v krajině. V současnosti obě vesnice postrádají přesně definované centrum i hranice. V návrhu obnovuji kompaktnost sídel čitelnou z historie, navrhuji jejich propojení sítí cest, doplněnou o vhodnou zástavbu navazující na strukturu obce, umístění občanského vybavení a definování centra vesnic. 

     2. Synopsis

      The topic of this projekt is possible village development, its caracter of buildings and public spaces and the definition of the settlement in surrounding landscape. Today both villages ale lacking in exactly specified centre and its borders. The proposal restore compactness of villages, their connection, design suitable buildings continue in the structure of village, placement of public facilities and definition of the centre of villages.

      
     1. Oponent

      MgA. Ing. arch. Michal Fišer

     2. Soubory ke stažení

      1. Jitka Brablecová - portfolio PDF 10 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. návrh
      2. koncept
      3. situace
      4. charaktery a hranice
      5. body v krajině
      6. náves
      7. rodinné domy
      8. kulturní dům s hospodou
      9. řadové domy
      10. rodinné domy na koci

      návrh

      

    
    


Please wait …