1. Bc. Klára Andrlová
     Vesnice - Malé a Vysoké Březno
     Village - Malé and Vysoké Březno

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem projektu je možný rozvoj vesnice, její struktury, která je nyní rozdělena na dvě části (Malé a Vysoké Březno). Návrh tyto dvě části propojuje, vzniká jasná spojnice a ta definuje nové lokality zastavění, pro které je vytvořena regulace. Zároveň je navržena občanská vybavenost, která doplňuje rozrůstající se vesnici.

     2. Synopsis

      The topic of this project is possible village development and its structure which is now divided into two parts (Malé and Vysoké Březno). The proposal connects these two parts, creates a clear join and defines new areas of development. A regulation is made for these areas and public facilities are designed as a supplement of expanding village.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. David Kraus

     2. Soubory ke stažení

      1. Klára Andrlová - portfolio PDF 10 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. propojení Malého a Vysokého Března
      2. masterplan
      3. náves Malé Březno
      4. obecní domy
      5. mateřská školka
      6. propojující ulice
      7. náves Vysokého Března

      propojení Malého a Vysokého Března

      

    
    


Please wait …