1. Bc. Adam Vilímek
     Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh
     Finding a Location for a City Hall of Prague 10 District and its Proposal

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Radnice jako místo pro výkon veřené správy v politickém systému. Prostor pro občanskou veřejnost, její setkávání a vzájemnou komunikaci. Radnice jako středobod určený k dodržování právního rámce ve vymezeném prostoru sídla. Lokací na přirozeném, dostupném a urbanisticky exponovaném místě - náměstí. Architekturou je zvnějšku neokázalá, působící transparentním a spravedlivým dojmem, vnitřně vizuálně propojena.

     2. Synopsis

      Town Hall as a venue for performance management of believing in the political system. Space for civil public, its meetings and communicate with each other. City Hall as the centerpiece designed to comply with the legal framework in the designated area headquarters. Location on natural, accessible and urban busy place - the square. The architecture is outside unpretentious acting in a transparent and fair impression visually connected internally.
      
     1. Oponent

      Ing. arch Jiří Vincenz

     2. Soubory ke stažení

      1. Adam Vilímek - portfolio PDF 19 MB
      2. Posudek vedoucího práce PDF 48 KB
      3. Posudek oponenta práce PDF 2 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …