1. Bc. Tomáš Novotný
     Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh.
     Building location and design of a new Town hall Prague 10.

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného místa a návrh nové budovy radnice městské části Praha 10. Pro její umístění byl zvolen výrobní areál Koh-I-Noor, který je významnou stavbou, ale do jisté míry také disfunkčním prvkem Vršovic. Projekt do tohoto místa přináší nové významy, ale snaží se také o zachování těch původních. Cílem projektu je konverze areálu, jejímž výsledkem má být funkční civilní stavba, která v sobě z hlediska rozvržení i celkového vzhledu odráží atmosféru Vršovic.

     2. Synopsis

      The subject of this dissertation is to find a suitable location and architectural design of new town hall in Prague 10. For its location was chosen industrial estate Koh-I-Noor, which is an important building, but to a certain extent also dysfunctional part of Vršovice. The project brings to this place new meanings, but also trying to preserve the original. The aim of the project is the reconversion of the complex, which should result in a functional civil construction, which entails in terms of layout and overall appearance reflects the atmosphere of Vršovice.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Michal Nejezchleb

      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …