1. Bc. Wojciech Wilczek
     Nalezení místa pro radnici městské časti Prahy 10 a její návrh
     Find a location for town hall of Prague 10 and its design proposal

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kuzemenský
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Nová radnice Prahy 10 na místě industriální historie Vršovic. Radnice, stavba, která slouží obci. Vytvoření radnice částečnou rekonstrukcí čtyř budov výrobního areálu KOH-I-NOOR a dostavbou tří nových. Shluknutí všech budov radničního areálu kolem nově vytvořeného náměstí lemovaného sloupořadím. 

     2. Synopsis

      New City Hall of Prague 10 on the industrial site of town district Vršovice. City Hall, the building that serving people. Creating a town hall partially restored complex of four buildings of the KOH-I-NOOR complex and the construction of three new ones. Clumping of building the town hall area around the newly created square lined with colonnades.

      
     1. Oponent

      Ing. Ondřej Hofmeister

      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …