1. Bc. Josef Krejčí
     Koncertní sál pro Prahu
     Concert Hall for Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt koncertního sálu pro Prahu odpovídá na reálnou potřebu českých filharmoniků a posluchačů vážné hudby po velkém sálu. Tento sál splňuje moderní akustické, technické i společenské požadavky a svou architekturou obohacuje centrum Prahy. Stavba je umístěna na nábřeží přiléhající k ulici Revoluční. V budově je velký sál pro 1750 posluchačů a sál malý pro 250 posluchačů.

     2. Synopsis

      Project of concert hall for Prague reflects the actual needs of members of Czech Philharmonic Orchestra and auditors of classical music for spacious hall. The hall meets acoustic, technical and formal requirements and enriches the centre of the city with its architecture. Building is located on embankment nearby Revolucni Street. There is large hall for 1750 auditors and small hall for 250 auditors in the buliding.

      
     1. Oponent

      doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

     2. Soubory ke stažení

      1. Josef Krejčí - portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …