1. Bc. Jan Kohout
     Hostivice
     Hostivice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Ateliér Maier
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá alternativami rozvoje města Hostivice v souvislosti s variantami umístění zastávek na modernizované železnici. Návrh se ve vybrané alternativě soustředí na řešení v prostoru centra města odpovídající jeho charakteru a potřebám.

     2. Synopsis

      Diploma project objective is alternatives of the town of Hostivice development in the context of optional location of stations on medernized railway. The design in selected alternative concentrates on solution of the central city area that is matching to its character and demands.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Marta Mezerová

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Kohout - portfolio PDF 13 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. Hlavní výkres
      2. Nadhledová perspektiva
      3. Nadhled
      4. Nadhled
      5. Nadhled
      6. Nadhled
      7. Pohled z Husova náměstí do ulice K Zámku
      8. Pohled do ulice K Zámku ze severovýchodu
      9. Pohled ulicí K Zámku do Husova náměstí
      10. Pohled ulicí Čsl. armády do Husova náměstí

      Hlavní výkres

      

    
    


Please wait …