1. Bc. Kristýna Jirsová
     Trutnov: Revitalizace centra města
     Trutnov: City Centre Revitalisation

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Ateliér Maier
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je revitalizace centra města Trutnov, který je poměrně dobře se rozvíjejícím centrem podkrkonošské oblasti severovýchodních Čech. Město je vybaveno zařízeními regionálního významu a úspěšně rozvíjí svoji identitu kulturního centra regionu. Do budoucna lze očekávat nárůst atraktivity s napojením na dálniční síť Česka a Polska.

      Řešené území se nachází v dolní části centra města u náměstí Republiky a je vymezeno nábřežím řeky Úpy, historickým jádrem a průmyslovým areálem s pivovarem.

      Cílem práce je podpořit městský charakter řešeného území, vytvořit atraktivní prostor náměstí Republiky jako protiváhu k historickému Krakonošovu náměstí, posílit kompaktnost centra zejména v koridorech hlavních pěších tahů a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu centra města pro bydlení, kterého v centru ubývá. 

     2. Synopsis

      The subject of my diploma thesis is the city centre revitalisation of Trutnov which is a developping centre of the region under Giant Mountains in the North-East of Bohemia. The town is equiped with facilities of regional importace and its identity of cultural centre of the region is succesfully expanding. In the future the higher attractivity of this lokality is expected together with the connection to Czech and Polish highways. The area of the project is situated in the lower part of the town centre close to the square náměstí Republiky and it is bordered with the embancment of the river Úpa, the historic centre and the industrial area with the brewery. This project is aimed to support the urban character of the selected area, to create the attractive space at the square náměstí Republiky as the counterbalance to the historical square Krakonošovo náměstí, to vitalize the compactness of the centre especialy in the main walking paths and last but not least to increase the attractiveness of the town centre for living there while at present living in the centre is decreasing.
      
     1. Oponent

      Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

     2. Soubory ke stažení

      1. Kristýna Jirsová - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      1. detail náměstí Republiky
      2. detail Nové náměstí od autobusového nádraží
      3. detail pěší zóna Horská
      4. celková perspektiva
      5. veřejné prostory
      6. funkční využití
      7. hlavní výkres
      8. řezy územím

      detail náměstí Republiky

      

    
    


Please wait …