1. Bc. Mikuláš Daník
     Dům s knihovnou v Karlíně
     House with library in Karlín

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomní projekt řeší dostavbu nárožní parcely u stanice metra Křižíkova v Praze Karlíně. Návrh se opírá o historickou hodnotu území a je reakcí na současný trend výstavby v místě. Snahou je vymezit se vůči rozsáhlé výstavbě kancelářských budov, které mění charakter čtvrti.

      Hlavním symbolem jsou "knihy v polici". Tento motiv se projevuje na obou exponovaných fasádách. V návrh se kombinuje respekt k minulosti a soudobá architektura.

      Funkční náplní je knihovna, kultura a vzdělávání. Budova má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V přízemí se nachází komerční prostory. V severní části druhého až pátého patra se nachází knihovna, v jižní části pak její zázemí a učebny. V šestém podlaží jsou výstavní prostory.

     2. Synopsis

      Diploma project solves completion of the corner parcel at the metro station Křižíkova Prague Karlin. The draft is based on the historical value and it is a response to the current trend in construction in this site. The aim is to define againts the extensive construction of office buildings, which changes the character of the area.

      The main symbol is the "books in the shelf." This theme is reflected in both exposed facades. Design combines respect for the past with contemporary architecture.

      The functions are library, culture and education. The building has 2 underground floors and 6  aboveground floors. The ground floor is commercial space.  The library is situated from the second to the fifth floor in the northern part of the building and  in the southern part are facilities and classrooms. On the sixth floor is exhibition space.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Aleš Lang

     2. Portfolio

      1. Mikuláš Daník - portfolio PDF 5 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      1. nadhled
      2. ortofoto mapa
      3. parter a 1.np
      4. pohled severní
      5. pohled západní
      6. typické podlaží
      7. vizaulizace
      8. vizualizace
      9. interier knihovny
      10. interier vstupní haly
      11. interier vstupní haly
      12. interier vstupní haly

      nadhled

      

    
    


Please wait …