1. Bc. Vlastimil Pešl, DiS.
     Bytové domy ve Vršovicích
     Apartment Buildings in Vršovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Lábus
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je navrhnout zástavbu proluk ve stávající urbanistické struktuře Vršovic, mezi ulicemi Moskevská, Ruská a Krymská. Domy s převažující bytovou funkcí a obchody v parteru.

     2. Synopsis

      The principle objective of this dissertation is to present an architectural solution of the gap sites in an existing urban structure of the Vršovice district, particularly in the area where the Moskevská, Ruská and Krymská streets intersect. The buildings in this specific location have a primarily residential function, while their ground floors are often used for business or administrative purposes.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Martin Feistner

     2. Soubory ke stažení

      1. Vlastimil Pešl - portfolio PDF 16 MB
      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …