1. Bc. Jana Závěrková
     Pastorační centrum Černý Most
     Pastoral Centre Černý Most

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Suske Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Obsahem diplomové práce je návrh pastoračního centra na Černém Mostě v Praze. Budova se skládá z katolického kostela, umístěného na úrovni přilehlého náměstí, a komunitního centra skrytého v terénu. Návrh kostela vychází z chápání liturgie po II. vatikánském koncilu a ze současné spirituality, která se vzdala monumentality, nepředstírá, nevnucuje se, ale zve ty, kteří projeví zájem.

     2. Synopsis

      The subject of this Master’s thesis is an architectural proposal for a pastoral centre at Černý Most district in Prague. The building consists of a Catholic church, situated on the level of an adjoining square, and the community centre hidden in the ground. The design of the church comes out from the conception of liturgy after the Second Vatican Council and from the contemporary spirituality, which abandons monumentality, does not pretend or intrude, but invites those who show interest.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Bc. Prokop Jirsa

     2. Soubory ke stažení

      1. Jana Závěrková - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Liturgický prostor
      2. Liturgický prostor - mše
      3. Křížová cesta
      4. Vizualizace kostela
      5. Vstup do pastoračního centra
      6. Noční vizualizace

      Liturgický prostor

      

    
    


Please wait …