1. Bc. Michal Čapek
     Polyfunkční soubor staveb doplňující městskou strukturu Hradce Králové
     Multifunction set of buildings completing city structure of Hradec Kralove

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kolařík
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V rámci před-diplomové práce jsem analyzoval město Hradec Králové po stránce vývojové, funkční, dopravní a demografické. Z těchto poznatků jsem vypracoval SWOT analýzu, ze které vzešly závazné cíle pro samotnou diplomovou práci.

      Z 11 vybraných lokalit splňovala podmínky většiny cílů nezastavěná zóna v okolí Kongresového centra Aldis. Parcela se nachází nedaleko městského centra v blízkosti ‚Gočárova‘ velkého městského okruhu, řeky Labe a rozsáhlého parku.

      Návrhem je polyfunkční soubor staveb a lávka přes řeku, která posiluje životaschopnost celého území. U městského okruhu je umístěn parkovací dům, administrativní budovy a hotel pro potřeby města a kongresového centra. V jižní části pozemku se nachází bytový dům v těsné blízkosti Šimkových sadů.

     2. Synopsis

      As a part of my diploma seminar I have analyzed the city of Hradec Králové from the developmental, functional, traffic and demographical point of view. Based on these findings, I have used the SWOT analysis to name and determine the essential goals of the diploma thesis itself.

      From the eleven possible locations for the project, the most suitable area fulfilling most of the requirements was a vacant lot close to the Congress Center Aldis. The plot is located in a close distance to the city center near the city bypass, the river Elbe and the large park area.

      The result of the project is a multifunctional set of buildings and the pedestrian bridge over the river that connects the area with its surroundings. Close to the city bypass, the parking house, the administrative center and the hotel serving the city and adjacent congress center are located. In the south part of the plot, the residential house is situated in a close proximity to the Šimek's park.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jan Čížek

     2. Soubory ke stažení

      1. Michal Čapek - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      1. polyfunkční soubor staveb
      2. lokalita - širší vztahy
      3. lokalita - širší vztahy
      4. urbanismus - koncept
      5. urbanismus - masterplan
      6. urbanismus - nadhledová perspektiva
      7. urbanismus - lávka a hotel
      8. bytový dům - koncept
      9. bytový dům - nadhled
      10. bytový dům - pohled z hlavní ulice
      11. bytový dům - pohled na historické jádro
      12. bytový dům - funkční schéma

      polyfunkční soubor staveb

      

    
    


Please wait …