1. Bc. Martin Křenek
     Písek - město na řece, revitalizace nábřeží a přítoků
     Písek - the town on the river, waterfront and streams revitalization

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá revitalizací nábřeží řeky Otavy a jejích přítoků Jiherského a Mehelnického potoka. Tématem k řešení je vytváření vhodných forem urbánních struktur a veřejných prostorů a dotváření krajinné struktury města. Hledání a nalezení pevného vztahu mezi řekou a městem. Vznikají území se silnou identitou ve vztahu k řece, potokům a krajině.

     2. Synopsis

      This work deals with the revitalization of the waterfront Otava River and its tributaries Jiherského and Mehelnického stream. The theme of the solution is the creation of appropriate structures and forms of urban public spaces and completion of landscape structure of the city. Search and find a strong relationship between the river and the city. This creates areas with a strong identity in relation to the river, creeks and landscape.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Vladimír Krajíc

      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …