1. Bc. Lucie Svobodová
     Bydlení pro seniory v Brně
     Senior Housing in Brno

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce bylo vytvořit rámec možné koncepce výstavby sdíleného bydlení pro seniory ve třech různých měřítkách. Tyto návrhy jsou zpracovány tak, aby svojí formou reflektovaly aktuální sociální potřeby pro bydlení seniorů. Zadání projektu vychází z Předdiplomního semináře, kde byla provedena prostorová a urbanistická analýza volných pozemků i stávajících objektů v městské části Brno - Střed, které jsou vedeny ve vlastnictví města.

      Měřítka:

      1/ Byt - návrh rekonstrukce bytu, příp. spojení více bytů ke sdílenému bydlení pro seniory.

      2/ Rekonstrukce - návrh rekonstrukce a částečná dostavba stávajícího městského domu ke sdílenému bydlení pro seniory.

      3/ Dostavba - návrh komunitního bydlení ve městě, optimální návrh sdíleného bydlení, dodržení norem, sdílené sousedství.

     2. Synopsis

      The aim of the work was to create a framework concept of a possible construction solution of a shared housing for seniors based on three different standards. The designs are reflecting the actual social needs of housing for seniors. The project specification is based on the before Thesis seminar where the urban and spatial analysis of free land and already existing town owned objects in the district of Brno – Střed had been done. Standard: 1 / Apartment – proposal of apartment reconstruction, optionally conneciton of more apartments for senior shared housing. 2 / Reconstruction – proposal of reconstruction and a partly completion of the existing townhouse for senior shared housing. 3 / Completion – proposal of community housing in town, optimal design of shared housing, compliance with standards, shared neighbourhood.
      
     1. Oponent

      Ing. arch. Bohumila Hybská

     2. Soubory ke stažení

      1. Lucie Svobodová - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …