1. Bc. Pavel Lejdar
     Dočasné studentské kontejnerové bydlení Aachen
     Temporary container student housing Aachen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu v rozvojové oblasti univerzitního kampusu RWTH Aachen – Melaten v německých Cáchách je v krátkém časovém horizontu a na omezenou dobu poskytnout místním studentům všech forem studia pohodlné a důstojné bydlení. Návrhem je padesát bytů různých velikostních typů se zázemím a sportovním centrem navržených ze 120 použitých přepravních kontejnerů.

     2. Synopsis

      The aim of the project located in a development area of the university campus RWTH Aachen – Melaten in Aachen, Germany is to provide in a short time and for a limited period for local students of all degrees comfortable and good-quality living. The design consists of fifty flats of various sizes with shared facilities and a sports centre and is made of 120 used freight containers.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio diplom PDF 6 MB
      2. Předdiplomní seminář PDF 13 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Vizualizace z parku
      2. Vizualizace z bulváru
      3. Vizualizace vnitrobloku
      4. Noční vizualizace
      5. Interiér pokoj
      6. Schéma hmoty

      Vizualizace z parku

      

    
    


Please wait …