1. Bc. Vít Lopatovský
     Bydlení pro seniory v Liberci
     Senior living in Liberec

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout bydlení pro seniory, které by seniorům pomohlo cítit se co nejdéle samostatně a součástí společnosti. Bydlení nabízí různorodé prostory - od veřejných jako jsou polyfunkční sály, restaurace atd., až po zcela soukromé jako je klub seniorů, společenské místnosti atd. Tato kombinace prostor a funkcí vytváří objekt, který má jeho obyvatelům pomáhat v pokračování na cestě životem.  

     2. Synopsis

      The aim of the project was the design of the retirement home, which would enable its clients to be self-reliant and an integral part of the society for as long as possible. The home constitutes of the variety of spaces – from public spaces like multi-purpose halls, restaurants, to private spaces like retirement club, common rooms. The combination of space and function results in the home which helps its clients on their life journey.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Vít Lopatovský - portfolio PDF 11 MB
      
      1. 01/23

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …